Garantibestemmelser Telemark Trade AS

Vi gir to års garanti på fabrikasjonsfeil ved forbrukerkjøp. Dette innebærer at vi erstatter alle deler som går i stykker pga fabrikasjonsfeil. I tillegg gir Hyundai SeasAll en tilleggs garant på fire år på hovedkomponenter. (Ved bedriftskjøp gjelder kjøpsloven.)

Garantien gjelder ikke for deler eller produkter som skades under transport, montering uten verktøy, eller reparasjon etter at varene har blitt sendt fra Telemark Trade AS.

Garantien gjelder ikke for skader eller defekter som er resultat av unormal bruk , forsømmelse av vedlikehold, konkurranse eller forberedelse til dette, overbelastning, lavt oljenivå, kavitasjon, eller normal slitasje, vannlekkasjer i eksossystemer eller tilbakeslag som medfører vann i motor, vann i starter eller dynamo eller skader pga manglende kjøling.

Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes bruk av deler som ikke er godkjent av Telemark Trade AS. Den dekker heller ikke noen form for feilmontering eller kostnader relatert til dette. Garantien dekker ikke feil bruk, ulykker, lynnedslag, feil oppbevaring, korrosjon, forsømmelse eller unnlatelse av å overholde vedlikeholds instruksjoner i de aktuelle brukerveiledninger.

Garantien gjelder ikke for frostskader.

Feil valg av propell kan påvirke garantiene. Vi er behjelpelig med beregning av propell.

Vi krever at installasjoner gjøres forskriftsmessig med diesel forfilter og sjøvannsfilter.
Alle våre kunder blir tilbudt støtte til og under installasjonen.

Alle deler leveres fritt vårt lager.
Eventuelle garantireparasjoner må gjøres på vårt verksted, Det er det opp til kjøperen å levere motoren til oss. Vi står ikke ansvarlig for kostnader i forbindelse med montering/demontering av motoren i båt. Ei heller kostnader i forbindelse med transport av motor.

For at garantien skal være gyldig må brukte deler returneres til Telemark Trade AS senest 14 dager etter mottak av nye. Ellers vil de bli belastet i henhold til gjeldende prisliste.

Garantien gjelder ikke for normal slitasje, forbruksartikler, verksted kostnader eller driftsstans.

I tillegg sier Hyundai SeasAll følgende

Følgende forbruksartikler er ikke inkludert I garantien:

 • Filter: diesel filter, olje filter, luft filter
 • Smøremidler: motor olje, kjølevæske, hydraulikk olje.
 • Gummi produkter: Impeller sjøvannspumpe, gummi slanger, reimer, demperplater og motorlabber.
 • Pakninger og Zinkanoder.

 

Følgende er heller ikke dekket:

 • Rens av injektorer eller filter.
 • Vann som trenger inn i motor. Være seg tilbakeslag fra eksos eller gjennom
 • luft innsug.
 • Skader på grunn av for lite kjølevann eller blokkering cars av kjølevannsinntak.
 • Bruk av diesel eller smøreoljer som ikke tilfredsstiller kravene gitt I installasjonsveiledning.
 • Normal slitasje.
 • Skader påført under lagring.
 • Kostnader påført p.g.a. ineffektive reparasjoner. Se standard satser fra Hyundai.
 • Kostnader eier har I forbindelse med reparasjoner.